Maurice Fernando

STAGE VERSLAG FOLKERTS

BEGIN HIER

WIE BEN IK

Ik ben Maurice Seders ben 18 jaar oud en woon in beverwijk ik zit op het Media College in Amsterdam daar studeer ik desktop publishing niveau 2.

Ik loop stage bij Folkerts in IJmuiden aan de Kenemerlaan daar doe ik meer ervaring op om mijn kennis te vergroten.

Bij Folkerts kunt u voornamelijk projecten laten printen maar dat is niet het enige wat wij doen wij doen in principe bijna alles.

Wij maken bedrukken textiel en printen op groot formaat doeken. Ik loop bij Folkerts een heel jaar lang stage zodat ik uit eindelijk me examen mag gaan doen.

Wat doen wij

ADVENTEREN

Wij drukken veel reclame voor bedrijven zodat zij hun zelf goed kunnen adventeren bij de klant.

Textiel

T-shirts bedrukken is 1 ding maar wij bij Folkerts bedrukken alles wat bedrukt kan worden.

Papier

Printen op verschilend papier van 80 grams tot de 300 grams wij doen het allemaal !

KLANTGERICHT

Klantgericht is heel belangrijk wij als klein bedrijf zijnde kunnen goed overweg met onze klanten en geven ze een goed gevoel.

OPMAKEN

Designs moeten ook opgemaakt worden kunt u zelf niet een design neer zetten mail ons en wij regelen het voor u.

INKOOP COMBINATIE

Met de inkoop combinatie krijgt u de scherpste prijs die we kunnen geven.

MIJN WERK

PERSONEEL

JEF FOLKERTS

MIRANDA FOLKERTS

LEON VAN VELZEN

MAURICE SEDERS

EIGENAAR

EIGENAAR

MANAGER

STAGAIR

Stage lopen bij folkerts is geweldig mijn ervaring is zo snel gevordert.

OPDRACHTEN Hoofdstuk 1

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE & PERSOONLIJKE GEGEVENS

Leerling

 

Naam :

Adres :

Telefoon :

Mobiel :

E - mail :

 

Bedrijf

 

Naam :

Adres :

Telefoon :

Mobiel :

Email :

Contactpersoon :

Telefoon :

Mobiel :

Email :

 

School

 

Mediacollege Amsterdam, Afdeling Mediaproduktie

Postbus 67003, 1060 JA Amsterdam

Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam, Telefoon 020-5735030

 

Stagedocent/Stagebegeleider

 

Naam :

Adres : t

Telefoon :

Mobiel :

Email :

 

Counselor/Ambulante begeleider ( indien van toepassing )

 

Naam :

Telefoon en of mobiel :

E-mail :

 

 

 

 

Maurice Seders

Prins Bernardlaan 9

0251 - 272731

0637433005

Maurice.seders@gmail.com

 

Folkerts

 

Folkerts

Kennemerlaan 1

0255 - 516248

 

Info@uitprinten.nl

Leon van Velzen

 

0611848081

Leon@ uitprinten.nl

Leon van Velzen

Kaas en broodstraat

 

0611848081

Leon@uitprinten.nl

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE & PERSOONLIJKE GEGEVENS

De volgende vragen gaan over jouw persoonlijke situatie. Het kan in bepaalde situaties handig zijn als jouw begeleiders iets meer over jouw achtergrond weten. Het is dus wenseljk dat je dit invult, maar geen verplichting.

 

Hoe is je thuissituatie? ( Denk aan thuis of uitwonend, gezondheid, ouders, broers, zussen, e.d.)

 

Antwoord : Ik ben thuis wonend heb 2 grote broers en 1 broertje mijn thuis situatie is goed ik heb geen ruzie of andere rare omstandigheden.

 

 

Wat is je vooropleiding en richting ?

Naam school

Opleiding

Aantal jaren

Diploma

Anjelier

Vellesan College

Geen

8

Nee

Handel & Administratie

4

Ja

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE & PERSOONLIJKE GEGEVENS

Werkervaring voor deze stage

 

Naam bedrijf :

Werkzaamheden :

Jaar : 2013 - 2014

Aantal uren :

 

Naam bedrijf :

Werkzaamheden :

Jaar :

 

Naam bedrijf :

Werkzaamheden :

Jaar :

 

Hobby

Waarom vindt je dit leuk ?

Atletiek

PC

Wat doe je precies ?

Gamen

Vrienden

Sporten

Buiten

omdat het goed is voor me

het me een fijn gevoel geeft

Veel bewegen

Lua Sportcafe

Achter de bar / schenken

2013 - 2014

Detailresult dekamarkt

Op een hef truck

2014 - 2015

Kruidvat ( A.s watson )

Verkoopmedewerker

2015 - 2016

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE & PERSOONLIJKE GEGEVENS

Aandacht voor een aantal specifieke zaken.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dyslexie

Faalangst

ADHD

begeleiding m.b.t lezen

Begeleiding m.b.t concentratie

Begeleiding m.b.t Rekenen

Sociaal-emotionele problemen

 

Van

toepassing

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Begeleiding

gehad

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Graag

opstarten of

voortzetten

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Is er sprake van counseling / ambulante begeleiding op school of daarbuiten

vul dan de gegevens in op het voorblad algemene gegevens.

OPDRACHTEN Hoofdstuk 2

OPDRACHT 1

De praktijkopleiding ( a )

Het doel van deze opdracht. is dat  je begrijpt hoe een beroepsopleiding in het algemeen is georganiseerd en dat je een goed inzicht hebt in de specifieke opleiding die je nu volgt.

 

Lees de inleiding van het praktijkopleidingsboek door beantwoord de volgende vragen

1. In welke wet wordt de beroepsopleiding die je volgt geregeld?

 

De opleiding van een student of een stagiair die in het bedrijf een praktijkopleiding volgt valt onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

 

2. In welke leer weg volg je de beroepsopleiding en wat zijn de kenmerken van deze leerweg?

 

De Beroeps - Opleidende Leerweg

Bij deze leerweg volgt de student een dag opleiding van 1 tot 4 jaar.

Hij loopt als student 20% tot 60% van de totale studieduur stage in erkend bedrijf.

Deze stage heet beroepspraktijkvorming.

 

3. Wat wordt er bedoeld met “beroepspraktijk- vorming” (BPV)?

 

De beroepsopleidingen die onder de WEB vallen, zijn opgezet volgens het “duaalopleidingssysteem”.

Hierin spelen de beroepspraktijkvorming (het leren in het bedrijf) en de theorie een gelijkwaardige rol. De beroepspraktijkvorming is dat gedeelte van de opleiding waar het praktijk leren word beoefend. Het onderwijs word zodanig ingericht dat de student ervaring op kan doen met verschillende aspecten van zijn beroep.

 

4. Wat is een beroepspraktijkovereenkomst?

 

Voor de uitvoering van beroepspraktijkvorming wordt

tussen de school, het bedrijf en de student een overeenkomst gesloten.

De school zorgt voor het daad werkelijk afsluiten van deze overeenkomst.

In de overeenkomst staan de rechten en plichten van betrokken partijen.

 

 

De overeenkomst regelt:

 

a. De duur van de overeenkomst en de omvang

(aantal dagen per week)

b. De begeleiding van een student

c. De competenties die de student tijdens de stage moet realiseren

d. De beoordeling van de competenties. Alle voorkomende gevallen waarin de

overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

 

5. Wat zijn de kenmerken van de competentiegericht

onderwijs?

 

Kennis is op school en in de beroepspraktijk aan te leren hier bij gaat het uiteraard om vakkennis. Bij vaardigheden gaat het er om of je de kennis ook daadwerkelijk kunt inzetten om een goed product te kunnen maken.

Houding is vooral belangrijk als het gaat om sociale eigenschappen: de motivatie om een steeds beter product te maken, te kunnen samenwerken, op tijd op je werk te komen.

Persoonlijkheid kan leiden tot een overtreffende trap

in je vak. Welke karaktereigenschappen of persoonlijke kwaliteiten kun je inzetten om tot nog betere prestaties te komen in je werk, of juist om boven het maaiveld uit te steken.

 

6. Benoem de 10 hoofdgroepen van competenties die je moet beheersen.

 

Samenwerken en overleggen Plannen en organiseren Vakdeskundigheid toepassen. Op verwachting van de klant richten Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren, Creëren en innoveren, Instructies en procedures opvolgen Leren.

 

7. Wat is het niveau van de opleiding die je volgt ?

 

Ik studeer op het Mediacollege Dtp ( Desktoppublishing ) Niveau 2

 

8. Hoe wordt dit niveau genoemd ?

 

Desktoppublishing

 

9. Hoe lang duurt deze opleiding ?

 

Deze opleiding duurt 2 jaar

 

 

10. Bestudeer de lijst werkprocessen goed. Kies van elk werkproces tenminste een prestatie - indicator / competentie uit waar jij het meeste moeite mee hebt. Omschrijf waarom je dat vindt en wat jij daar zelf op jouw praktijkbegeleider aan zou kunnen doen om dat te verbeteren.

 

1.1 Organiseert ( eigen ) werkzaamheden en werkplek.

 

Ik heb gekozen voor ( plannen en organiseren ) Ik vindt het heel moeilijk om huiswerk of opdrachten te plannen omdat ik er te makkelijk over denk ik denk dat dat wel afkomt maar op een gegeven moment gebeurd dat niet.

Waardoor ik dus in de problemen raak omdat ik me werk niet af krijg.

 

Wat kan hier bij helpen. Door meer te werken met agenda's en meer dingen bij te gaan houden.

 

1.2 Ontvangt en bespreekt de ingekaderde opdracht.

 

Samenwerken en overleggen. ik heb gekozen voor samenwerken en overleggen samen werken kan ik wel goed ik ben af en toe alleen niet heel duidelijk met overleggen ik vergeet het wel is om dat te doen waardoor er dus mis communicatie komt.

 

Wat kan mijn stage begeleider er aan doen ? Ik denk dat door het steeds te blijven herhalen het van zelf overgaat door het te oefenen

 

1.3 Maakt een voorstel voor de media-uiting

 

Omgaan met verandering en aanpassen. ik vindt het moeilijk om toetegeven maar langzaam er hand gebeurd het wel.

 

2.1 Verzamelt en controleert bestanden en content

 

Instructies en procedures opvolgen. Bij instructies en procedures opvolgen heb ik impresiepe geen moeite mee waar ik wel af en toe moeite mee heb is om belangrijke dingen te onthouden.

 

2.2 Bewerkt en maakt bestanden en content

 

Met druk en tegenslag omgaanrichten. Met druk omgaan vindt ik moeilijk omdat er verwachtingen van me zijn.

 

 

 

2.3 Maak de Media-uiting op.

 

Kwaliteit leveren. Kwaliteit leveren is het belangrijkste zonder kwaliteit kun je niets verkopen op het begin had ik veel moeite om kwaliteit te leveren en nu gaat het stapje voor stapje steeds beter.

 

2.4 Rondt zijn opdracht af

 

Materialen en middelen inzetten. Materialen zijn erg ingewikkeltdwaaronder printers ik vondt het heel erg moeilijk om het te beheresen er zitten zoveel functies op maar uiteindelijk heeft me stage begeleider het me allemaal geleerd.

 

 

 

Opdracht 2: De praktijk opleiding (b)

 

1. Welke steun mag je wel van je praktijkopleider verwachten?

 

De praktijkopleider heeft 4 taken:

 

1: Helpen bij het plannen van de vakhandelingen en de opdrachten.

2: Begeleiden bij het uitvoeren van vakhandelingen en de opdrachten.

3: Beoordelen of je de vakhandelingen en opdrachten juist heb uitgevoerd.

4: Aftekenen van de vakhandelingen en de opdrachten in het praktijkopleidingsboek.

 

2. Met welke punten moet je rekening houden wan- neer je een planning maakt voor de opdrachten en de vakhandelingen?

 

Zorg voor regelmatige besprekingen met je praktijkopleider. Dan heb je de minste kans op vertragingen in de praktijkopleiding.

 

3. De uitwerking van de opdrachten moet op een vaststaande manier gebeuren. Wat moet je doen als hiervan wilt afwijken?

 

Plaatsen van de opdrachten op volgorde per hoofdstuk.

 

4. Wat wordt er bedoeld met “interne toetsing” en hoe werkt dat?

 

Gedurende de gehele praktijkopleiding word je getoetst: De praktijkopleider beoordeelt namelijk hoe je de vakhandelingen en de opdrachten uitvoert. Dit word interne toetsing genoemd.

 

5. Op welke punten worden je beroepsvaardigheden en je sociale vaardigheden beoordeeld ?

 

De beoordeling van de vakhandelingen vindt plaats na het afsluiten van elke opdracht. Dit gebeurt m.b.v. de beoordelingslijsten die zijn gebaseerd op de te behalen competenties.

 

6. Aan welke eisen moet je voldoen voor dat je de eindopdracht mag uitvoeren?

 

Als alle opdrachten met voldoende zijn beoordeeld mag de eindtoets BPV gemaakt worden.

 

7. Wat is de bedoeling van de planningsoverzichten en op welke wijze dien je er mee om te gaan?

 

Vul deze samen met je praktijkopleider in. Vul daarna de aftekenlijst aan het eind van de hoofdstuk 1 in, als bewijs dat het samen is besproken.

 

8. Wat is de rol van de stagedocent tijdens je opleiding en wat mag je van hem verwachten?

 

Als ik vragen heb dat ik ook bij ha terecht kan en beoordelingen van bepaalden opdrachten/examens plus dat zei mijn uren werk bij houdt.

 

9. Beschrijf de volgende procedure in de volgende gevallen:

 

a. Afmelden bij ziekte.

b. Opnemen van vakantiedagen.

c. Bezoek aan tandarts/doktor.

 

a. Om mij ziek te melden bel ik naar het bedrijf naar het algemene nummer

b. Opnemen van vakantie dagen vraag ik aan en dat moet dan in overleg.

c. Ik geef aan waneer ik naar de dokter of tandarts moet ik geef al deze aspecten aan direct bij de directeur.

 

 

Opdracht 3: Het bedrijf (a)

 

1. Omschrijf in een kort verslag de ontstaans- geschiedenis van het bedrijf.

 

Folkerts is een Repro - media bedrijf ze zijn opgestart in 1990 en begonnen op kennemerlaan in een woonhuis daarna zijn ze verhuist naar een pant op de kennemerlaan nummertje 1 daar begonnen ze als een Repro - media en hielpen ze mensen met hun printjes

Jeff folkerts is de eigenaar hij begon deze zaak omdat er nog geen was en hij zat toch op het ondernemings college en bedacht om deze zaak te openen zodat hij mensen kon helpen die thuis geen printer hadden staan.

Verder bedrukken we alles en bestaan we nu 25 jaar lang.

 

 

 

2. Benadruk de doelstelling van het bedrijf

 

Doelstelling van het bedrijf is om zoveel mogelijk klanten te helpen grote A - klanten binnen te halen zodat we ook voor de grote bedrijven kunnen werken.

 

3. In welk deel van de grafische sector begeeft het bedrijf zich?

 

Repro - media

 

4. Wat voor klanten en opdrachtgevers heeft het bedrijf?

 

Wat voor klanten hebben we we hebben verschillende Bedrijven maar ook gewoone particuliere klanten Grote bedrijven die meestal komen voor grote oplagens of bouwtekeningen en particuliere klanten komen meestal voor een printje of een aantal tekeningen.

 

 

5. Wat is de visie van het bedrijf op de toekomst

 

Nieuwe klanten binnen halen onze oude klanten altijd nog steeds tevreden stellen en zo meer gaan generen voor een goeie omzet.

Opdracht 4: Het bedrijf (b)

 

1. Welke ontwikkelingen heeft het bedrijf de afgelo- pen vijf jaar doorgemaakt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen, de grootte van het bedrijf, veranderingen in producten of markten enz.

 

Omdat de marges onder druk liggen dalen de prijzen daardoor bewerken wij of kopen wi machines die sneller kunnen produceren goedkoper per print zijn en voor grotere aantallen doen wij het via een inkoop combinatie waardoor wij twee orders combineren waardoor het goedkoper wordt.

 

2. Met welke mensen binnen het bedrijf heb je direct te maken bij de uitvoering van je werk ?

 

A. Ik werk samen met twee collega's binnen mijn werk met Leon van Velzen & Jeff Folkerts.

Jeff folkerts is de eigenaar van het bedrijf die heeft veel meer verantwoording voor zijn beroep Leon van Velzen is bedrijfs leider en regelt alles binnen het bedrijf en zorgt voor dat alle orders binnen komen. En ik ben de stagair van de zaak

 

B. Ik krijg werk instructies van Leon van Velzen.

 

C. Leon van Velzen is voor de verantwoording van de orders.

 

D. Als ik problemen heb kan ik die kwijt bij Leon & Jeff

 

E. Heb ik gedaan

OPDRACHTEN Hoofdstuk 2 Plattegrond

 

OPDRACHT 5

VEILIGHEID

1. Maak een plategrond van het bedrijf teken hierop de productieruimtes, machines en apparatuur. Geef aan waar de vluchtwegen zijn waar de brandmelders zich bevinden waar de brandblussers hangen en waar roken wel en niet is toegestaan waar bevinden zich de verband en de EHBO spullen en wie vericht er eerste hulp bij ongelukken

 

Bekijk plattegrond hier boven !

 

2. Om veilig te kunnen werken in het bedrijf moet je de bedrijfsregels bij calamiteiten kennen en ernaar kunnen handelen.

 

A. Eerst je zelf veilig stellen dan pas een ander !

 

B.

 

3. Welke veiligheid en mileuvoorschriften hanteert het bedrijf bij.

 

A. Door het te recyclen

 

B. Met lege verpakkingen van inkt en de resten er van wordt netjes in een doos opgeborgen en terug gestuurt waar het vandaan komt daar word het opnieuw gevuld of weg gegooit en krijgen we weer nieuwe.

 

4. Welke veiligheidsnormen hanteert het bedrijf

 

A. leggen we de kabels netjes zodat ze niet in de weg liggen.

B. Zorgen we er voor dat er geen kinderen binnen onze werkplek kunnen komen en buiten het bereik van onze machines.

C. Bij computer gebruiken we slimme stekkerdozen die met een overspanningsbeveiling werken.

 

 

 

Naam:

Alias:

Machine:

Volume:

Omschrijving:

 

 

 

 

Bijzonderheden:

Ricoh Pro C751

Taurus

Hoge snelheid Digitale Kleuren Printer

75,1 a4 full colour pagina’s per minuut

De Taurus is het parade paardje van Folkerts. Alle grote klussen worden op deze machine gedraaid. Van dun tot dik papier, karton en enveloppen het is voor deze machine geen probleem. Veelal wordt er op deze machine SRA3 gedraaid en daarna teruggesneden.

Machine is gecombineerd met groot bulklade, de-curling unit, enveloppen invoer en het complete Fiery system

 

Naam:

Alias:

Machine:

Volume:

Omschrijving:

 

 

Bijzonderheden:

Ricoh 1357 + Plockmatic 61

de Beuker

Hoge snelheid zwart-wit Printer

135,7 A4 zwart  pagina’s per minuut

De Beuker ramt alle onze zwart wit a4 en a3 eruit. Hij kan hechten en perforeren maar ook verschillende soorten kaften voorschieten.

Machine is gecombineerd met groot bulklades en een zogenaamde Plockmatic. Deze plockmatic vouwt, niet en snijd de boekjes rechtstreeks uit de machine.

 

1. Nummer de verschillende machines en apparten en beschrijf aan de hand van de plattegrond de routing van het product door het bedrijf.

 

Bekijk Plattegrond hierboven !

 

2. Leg per machine/apparaat uit wat er met het deel product gebeurt.

 

Bekijk de machines hieronder !

 

OPDRACHT 6

PRODUCT ROUTE

1

23

 

 

 

OPDRACHT 7

ERGONOMIE

1. Beschrijf je werkplek en maak een schema van je werkhouding denk hierbij aan de stand en plaats van de monitor stand van je stoel zithouding e.d.

 

Mijn werkhouding is recht ik zit recht op me stoel en recht vooruit naar mijn scherm me zithouding is goed met de rucht recht voeten op de grond en met een rechte nek naar voren.

 

2. Maak een plattegrond van je werkplek voorzie de plattegrond van maten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoeveel uren werk of zit je achter een computercherm en wanneer en hoe lang heb je pauze ? Maak een schema van je werkdag denk daarbij ook aan tussen door koffiedrinken lopen naar een printer e.d...

 

Ik werk 9 uur met een uur pauze dus ik werk 8 uur in totaal ik doe van alles ik zit achter de pc maar ik ben ook veel in de productie ruimte ik beweeg veel zit niet alleen maar. Ik zit meestal achter een computerscherm voor de mail en voor de opmaak ik zit minimaal voor een opmaak een half uurtje achter het scherm en voor de mail ben je tienminuutjes kwijt ongeveer hangt van de opdracht af.

Zoals ik al zei heb ik een uur pauze over de hele dag ongeveer

 

Schema :

Begin de dag in de ochtend om 8 uur op werk dan ben ik in me eentje dan open ik de mail en begin ik eerste met spam te verwijderen en aan de opdrachten die ik zelfstandig kan doen daarna. Komt Leon en bespreken we samen de dag door en beginnen we aan de opdrachten die de dag gemaakt moeten worden 9 uur open ik de winkel en begint het der worden klanten geholpen nieuwe orders aangenomen en de mail word gecontroleerd. af en toe tussen door koffie zetten voor me college's en af en toe even kort naar buiten om even van de frisse lucht te genieten dit is ongeveer wat ik op een dag doe !.

 

4. Zijn er in het bedrijf hulpmiddelen op ergonomische gebied ? Maak hiervan een inventarisatielijst.

 

Stoel met een lendesteun

verhoging van bureau

Verhoogd afwerkbladen

Led schermen ( rustiger voor de ogen )

 

5. Bestudeer het materiaal over ergonomie en RSI dat op de CD Rom bijgevoegd omschrijf de volgende punten.

 

A. De klachten ontstaan door herhalende bewegingen. Andere namen daar voor zijn: muisarm, Repetitive Motion Injury, Overuse Injury en arbeidsgebonden aandoeningen aan de bovenste ledematen. Het is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan spieren, rond pezen en zenuwen, met gevolge van veelal statische of kort-cyclische belasting. Klachten die door RSI gerekend worden zijn Carpaal Tunnel Syndroom. Klachten bij computergebruikers komen vaak voor aan.

 

B. RSI wordt vaak veroorzaakt door taken die op het werk worden uitgeoefend.  Uit dit onderzoek bleek dat bijna 1 op de 3 Nederlanders met een baan te maken heeft met RSI. De klachten kunnen erg verschillend zijn. Van een licht tintelend gevoel tot uitval van het lichaamsdeel en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

 

 

C. Hoe kun je rsi voorkomen ?

 

Neem extra pauzes. Dit zul je in de meeste gevallen moeten overleggen met jouw werkgever. Leg hierbij uit dat hierdoor het plezier in jouw werk enorm zal toenemen en dat het ook tot betere werkprestaties zal leiden. Na ieder uur beeldschermwerk een pauze van 10 minuten is een goede verdeling. Je kunt deze pauzes ook gebruiken door wat andere werkzaamheden te verrichten.

 

Zorg voor voldoende afwisseling in werkzaamheden en werkhouding. Bespreek dit ook met jouw werkgever. Welke mogelijkheden kan de werkgever bieden om de RSI klachten te voorkomen? Het is aan te raden om jouw bureau en stoel in te laten stellen door de arbodienst.

 

Probeer niet alleen met de muis te werken. Je kunt jouw computer zo instellen dat je meer met het toetsenbord kunt werken.

 

Zet de kast waar je regelmatig spullen uit nodig hebt iets verder weg waardoor je er naar toe moet lopen.

 

Loop eens naar een collega die wat verderop zit in plaats van de telefoon te pakken.

 

Neem de klachten serieus en denk niet dat de RSI klachten vanzelf wel zullen verdwijnen. Meld de RSI klachten aan jouw werkgever en/of bedrijfsarts/huisarts als deze klachten meerdere weken aanhouden. Op deze manier kunnen in een vroeg stadium de nodige maatregelen worden getroffen.

 

D. Wat zijn de laaste ontwikkelingen of ontdekkingen op het gebied van RSI ?

 

Ruim 120 klinisch arbeidsgeneeskundigen kwamen naar het futuristische Aluminiumcentrum in Houten. Vanwege de introductie van de multidisciplinaire KANS-richtlijn stond de jaarlijkse bijeenkomst deze keer in het teken van KANS/RSI.

Naam:

Alias:

Machine:

Volume:

Omschrijving:

 

 

Bijzonderheden:

Ricoh MPC 2800

MiniMe

Multifunctional zwart-wit en full colour printer

28 A4 full per minuut

De 2800 wordt vooral gebruikt voor onze kleine printklusjes als er bijvoorbeeld een klant komt binnenlopen voor een kopie.

De machine kan hechten en heeft 5 invoer lades.

Naam:

 

Alias:

Machine:

Volume:

Omschrijving:

 

 

 

Bijzonderheden:

Océ Colorwave 600 poster printer + Scanner + Océ rip software

Der Colorwaffe

 Grootformaat full colour machine

28 A4 full per minuut

De colorwave is een machine die werkt op waxballetjes, een uniek systeem dus. Wij printen en kopieren veel bouwtekeningen op deze machine, en printen veel full colour poster op A0 formaat voor de IJmond.

de Colorwave kan verschillende soorten media en heeft dan ook 4 rollen die hij kan laden. Onze colorwave heeft ook een afvoer tafel,  vouwmachine, snijmachine en scanner.

Naam:

Alias:

Machine:

 

Volume:

 

Omschrijving:

 

 

 

 

Bijzonderheden:

 Mutoh Valuejet en Mutoh Konah met onyx software

Mutohlinni Kanohli

Grootformaat full colour printer Eco solvent Printer en snijplotter

Full colour grootformaat 160 cm breed en snijplotter 140 cm breed

Onze Mutoh combo kan op een oneindige reeks materialen printen; behang, blueback, canvas, bisonyl, papier, kunstoffen, stickers.

De konah kan allerlei materialen contoursnijden; sticker of textielfolies zijn dan ook geen problem.

De machine is voor 90% gebouwd en geproduceerd uit recyclebare materialen. Zelfs de inkt.

 

 

 

 

Afwerkingsmachines:

 

Warm laminator GBC 1 meter

A2 hoezen laminator GBC

Bloksnijmachine Ideal 4850

Handsnijder Ideal

Afwerktafel met Javelin

Wire-O inbindmachine

Kuntstof inbindmachine GBC

Papierversnipperaar

Morgana Handriller

Vouwmachine Morgana High speed

Semi-automatische Riller

Textielpers

 

5

PRAKTIJK HOOFDSTUK 3

OPDRACHT 8

PRAKTIJKOPDRACHTEN UIT JE BEDRIJF

Voor je bedrijf moet je DTP - werkzaamheden verichten.

 

Bewaar in overleg met je praktijkopleider, opdrachten die je hebt gemaakt en voeg deze toe aan je stageverslag.

 

Probeer zoveel mogelijk verschillende voorbeelden te verzamelen. Dus niet 10 visitekaartjes. Als je van 1 soort veel verschillende voorbeelden hebt, kies dan de beste uit! laat zien waar je trots op bent en geef ook aan of jij het zelf hebt ontworpen of niet. Zo laat je ook meteen zien of je talent voor vormgeven hebt !

 

1. Houdt van elke order bij :

 

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed.

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

5. Hoe heb je dit opgelost ?

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

30 Minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

30 minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

27 minuten

.

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Nee

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

Alles verliep zoals het zou moeten lopen

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Ik vindt het er prima uit zien met een ringband links voorzijde en achterzijde en natuurlijk het binnenwerk.

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Gaten perforeren in het papier gaat moeizaam

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

Door minder dikke stapels in de perforator te doen.

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

Hij vondt dat ik snel was

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

10 Minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

15 minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

12 minuten

.

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Nee

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

Ze hoefte alleen uitgeprint te worden ik heb alleen moeten wachten tot ze klaar waren en ik kon ze gaan snijden.

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Ik vindt dat de order mooi gesneden is en op de perfecte maat.

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Der waren geen problemen het was een kwestie van snijden

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P.

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

Hij vondt ze er prima uit zien

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

5 / 10 Minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

20 Minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

10 Minuten.

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Nee

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

De printen heeft al het werk gedaan ik heb de printer alleen ingestelt met een kaft en het binnewerk.

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Het boekje ziet er super tof uit met de kleur groen als kaft !

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

De printer liep vaak vast door de kaft.

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

Door de storing van het papier telkens te verhelpen.

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

Het resultaat van het boekje vondt me collega mooi.

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

30 Minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

45 Minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

55 Minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Ja

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

Ik ben er te lang mee bezig geweest omdat ik niet helemaal precies wist hoe ik hem moest op maken.

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Het eindresultaat ziet er geweldig uit.

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Geen.

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

Ik heb geen mening gekregen.

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

17 minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

20 Minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

15 Minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Ja

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

Ik was sneller klaar dan de tijd van het bedrijf

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

De omslag ziet er goed uit

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Het duurde langer omdat je elke keer de omslag om het binnewerk moest vouwen

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

Me meer focuse

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

N.V.T.P

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

3 uur

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

70 minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

50 a 60 minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Ja

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

Ja was eerdr klaar alles moest geplastifiiceerd worden.

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Het menu heb ik al eerst opgemaakt voordat we hem hebben geprint heb ik gemailt met degene en een proefdruk laten zien toen diegene de proefdruk had goed gekeurd .

Hebben we hem afgedrukt en daarna gesneden. Vervolgens werd hij geplastificeerd en netjes in gepakt.

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Geen

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

Me collega vondt hem er goed uit zien ik mocht wel de menutjes iets beter in de plastificeer hoesen doen.

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

15 Minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

20 Minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

15 Minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Ja 5 minuten

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

Ik was eerder klaar met het bedrukken van de t-shirts.

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Ik begon met de sticker printen op de mutoh daarvandaag heb ik het over gezet op folie en daarmee op het shirt gezet

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Geen

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

Hij vondt ze prima !

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

5 Minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

7 Minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

6 Minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Nee

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

N.V.T.P

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Op de colorwave printen is heel eenvoudig je stelt de pdf in op het formaat zoals hij moet worden kleur zwart wit en drukt hem af.

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Geen

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

Geen reactie

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

10 Minuten

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

10 Minuten

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

10 Minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Nee

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

N.V.T.P

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Het snijden van een visitekaartje

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Geen

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

z

Ze waren mooi scherm gesneden

a. Hoeveel tijd je van tevoren hebt ingeschat om het te maken.

 

155 minuten

 

b. Hoeveel tijd er volgens het bedrijf voor staat.

 

1 Uur

 

c. Hoeveel tijd je er werkelijk aan hebt besteed

 

160 minuten

 

d. Zijn de verschillende tussen de ingeschatte en de werkelijke tijd groot ?

 

Nee

 

Ga na wat hiervan de redenen kunnen zijn.

 

N.V.T.P

 

2. Bewaar indien mogelijk van elke order :

 

a. Het eindresultaat

b. Indien mogelijk : de tussenstappen in de vorm van schetsen potlood, digitaal als je het zelf hebt vormgegeven.

 

3. Omschrijf hoe je deze order hebt gemaakt.

 

Met de order van johan van es begon ik met het opmaken van de folder daar heb ik anderhalf uur aan gezeten vervolgens vroegen we om goedkeuring eenmaal goedgekeurd hebben we de folder afgedrukt en door de boocklet macker gegooid waardoor het een boekje werd.

 

4. Welke problemen ben je tegengekomen bij deze order ?

 

Geen

 

5. Hoe heb je dit opgelost ?

 

N.V.T.P

 

6. Wat vond je begeleider van het resulaat.

 

De boekjes waren prachtig.

OPDRACHT 9

EVALUATIE

Omschrijf aan de hand van evaluatie leerdoelen en ondernomen acties die je hebt ingevuld in hoofdstuk 1 wat je hebt bereikt deze stageperiode

 

  • Ben je verder gegroeid als je kijkt naar de lijst persoonlijke eigenschappen ?

 

Of ik verder gegroeid ben in me eigenschappen. ik vindt zelf van wel ik begon met niks ik had geen ervaring en nu loop ik ongeveer 7 maanden en ik weet nu heel veel ik heb heel veel ervaring op gedaan en mijn stagebegeleider heeft mee een hoop geleerd ik weet hoe een printer werkt enzevoorts alle basics ken ik en ik begin stapje voor stapje beter te worden in het werk wat ik nu doe.

Ik heb ook meer zelvertrouwen op gebouwdt met de klanten het komt allemaal van zelf stapje voor stapje het word steeds beter.

 

  • Heb je je persoonlijke leerdoelen gehaald ?

 

Ja mijn leerdoelen waren met machines werken en het verbetere van mijn kennis en dat is zeker gebeurd ik weet een hoop opties over de machines niet alles maar een hoop en mijn kennis met de klanten is ook vergrotert

 

  • Heb je de acties kunnen ondernemen die je wilde om dit te behalen ?

 

Ja zeker door me door te zetten en mijn werk te voldoen en het luisteren naar mijn stagebegeleider heb ik een hoop geleerd.

 

  • Hoe heb je je stage ervaren ? je mag hier een slotwoord/dankwoord schrijven aan de personen aan wie je veel hebt gehad en van wie je veel hebt geleerd, je mag hier ook best kritisch zijn om jezelf en op andere !

 

Ik heb mijn heel jaar hier erg genoten super veel gelachen maar der is ook hart gewerkt.

 

  • Wat zijn je toekomstplannen

 

Mijn toekomstplannen zijn om nog een jaar bij mijn stage bedrijf te blijven werken voor meer ervaring in de praktijk en om nog wat bijverdiensten te krijgen. Verder na het jaar ga ik gewoon weer naar school op het media college. dat is altans de bedoeling.

HOOFDSTUK 4

OPDRACHT 10

PRAKTIJKOPDRACHTEN UIT JE BEDRIJF

Omschrijf 5 opdrachten van begin tot eind en voeg deze toe aan je stageverslag.

Probeer zoveel mogelijk verschillende voorbeelden te verzamelen dus niet 10 visitekaartjes als je van 1 soort veel verschillende voorbeelden hebt kies dan de beste uit.

 

Bewaar van elke order :

 

a. Het eindresulaat

b. De tussenstappen

c. Omschrijf hoe deze order is gemaakt.

 

Voeg dit verslag toe aan deze map

sla je verslag en opdrachten ook digitaal op.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opdracht 1 : Armslag

 

Al Maanden maken we opdrachten voor armslag Armslag draaien we altijd eerst uit op de 1357 daarna wordt armslag ingebonden met een voorblad en een achterzijde.

 

Tussen stappen

 

- Uitprinten

- Inbinden

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdracht 2 : Johan van es

 

Voor johan van es maken we heel vaak menu kaarten die printen we eerst op 300 grams op de Taurus en daarna snijden we ze zodat ze in lamineer hoezen passen. Nog een ril der in en klaar zijn ze.

 

Tussen Stappen.

 

Met johan van es heb ik eerst besproken wat meneer precies wil eenmaal besproken heb ik een proefdruk in elkaar gezet die werd meteeen goed gekeurd en we konden draaien we hebben eerst alles uitgeprint gesneden en daarna door de booklet maker heen gegooid.

Opdracht 3 : Albert hein

 

Voor albertheijn maken wij posters die worden als pdf aangeleverd waardoor wij ze in een keer naar de Colorwave kunnen sturen en uitprinten op grootformaat.

 

Tussen stappen

 

- Color Wave

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opdracht 4 : Subway

 

Voor Subway maken wij flyers en posters op bisoneel bisoneel drukken wij op de Mutoh en de flyers op 170 grams door de Taurus.

Daarna word het Bisoneel afgesneden en opgerold de Flyers worden gesneden en in een doos gedaan zodat het netjes de deur uitgaat.

 

Tussen stappen

 

Voor subway heb ik 2 proefdrukken gestuurt waarvan er 2 goedgekeurd werden de flyers en posters we hebben de flyers op de taures gedraait en de posters op de Mutoh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opdracht 5 : Noordzee vishandel

 

Voor de Noordzee maken we menukaarten geplastificeerd we printen de menukaarten op de Mutoh en daarna plastificeren we die.

 

Tussen stappen

 

- Printen op Mutho

- Plastificeren

OPDRACHT 11

EVALUATIE

Omschrijf aan de hand van de eerste en de tweede stageperiode wat je hebt bereikt in dit stagejaar.

 

  • Hoe heb je je stage ervaren ? je mag hier een slotwoord/dankwoord schrijven aan de personen aan wie je veel hebt gehad en van wie je veel hebt geleerd, je mag hier ook best kritisch zijn op jezelf en op andere !

 

Hoe heb ik me stage ervaren ik heb me stage met heel veel lol en leerzamen momenten ervaren ik heb tijdens het werken heel veel lol gehad met me collega's Leon van Velzen en Jeff Folkerts maar der is ook serieus gewerkt ik heb heel veel dingen geleerd in de productie maar ook opmaak van designs.

Toen ik begon in sebtember kreeg ik op me eerste dag gelijk opdrachten maar ik vondt het moeilijk ik vondt het moeilijk om dingen te onthouden maar het gaat nu steeds beter en ik neem ook orders aan ik werk steeds zelfstandiger en ik ben blij met me stage had geen betere kunnen wensen af en toe een chagrijnige Leon in de ochtend maar dat maakte de dag alleen maar leuker.

 

Ik sluit mijn stage verslag af met een website die ik heb neergezet en ga verder met werken wat zijn me toekomtplannen lees het hieronder

 

  • Wat zijn je toekomstplannen.

 

Mijn toekomst plannen voor komend jaar is om een tussen jaar te nemen en een jaar lang te blijven werken bij Folkerts ik heb het heel erg naar me zin en mijn collega's vinden het fijn als ik blijf.

 

Na het jaar ga ik gewoon weer verder met school en wil ik me opleidingen die ik wil gaan volgen af maken.

Privacy © Realdesigns, 2016. Gemaakt door Maurice Fernando.